Общи условия и GDPR


Политика за поверителност на „КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 

Каква е целта на този документ?
В тези Политики за поверителност обобщихме ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработка от нас. Ако искате повече информация за конкретни процеси, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.

Кои сме ние?
„КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД, е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203162917, със седалище и адрес на управление: обл. София, с.Панчарево, местност Ширините №5, ет.1, ап.1, тел.: 02/426 80 22, и-мейл адрес: office@kmv-bg.com и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Как да се свържете с нас?
Адрес: гр.София, ж.к. Младост 4, ул.“проф. Александър Танев“, бл.469А, партер, офис 6, тел.: 02/426 80 22, и-мейл адрес: office@kmv-bg.com, тел. 02/426 80 22, имейл адрес:office@kmv-bg.com
Защитата на данните и сигурността на информацията са част от корпоративната ни култура и политика.

Каква информация мога да намеря в тази Политиката за поверителност?
Тази Политика за поверителност ще Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД включително:
Какви лични данни събираме за Вас?
Каква е целта на тяхното събиране?
За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
С кого споделяме Вашите лични данни?
Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб-страница по-добър?
Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност „КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?
Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.
Така напр. непряко идентифициране е само номерът на мобилния Ви телефон. В този случай ще е необходима комбинация с друг идентификатор, за да установим самоличността Ви, така например 3 имена и мобилен телефон.
Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиенти код.

Какво означава обработка на лични данни?
Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

Какви лични данни събира „КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД за Вас и за какви цели (защо)?
За да Ви предостави ефективен достъп до нашите услуги, „КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД събира следната информация и лични данни за Вас.
Тук са основните категории лични данни, които събираме за Вас и причините (целите), поради които обработваме тези лични данни:
Информация от изпратено от Вас съобщение чрез контактната ни форма, използваме, за да можем:
1. Да отговорим на Вашите въпроси или запитвания;
2. Да извършим анализи и проучвания за подобряване и развитие на нашите услуги.
„Бисквитки“ и подобни технологии, за да можем:
1. Да измерим и анализираме използването и ефективността на нашите услуги;
2. Да персонализираме и оптимизираме насочването на рекламите за нашите услуги на други уебсайтове и платформи; и
3. Да предоставим услуги свързани с местоположението Ви, ако решите да споделите географското си местоположение.

Какви лични данни събираме?
Име, фамилия, телефон, електронна поща попълване на формата за изпращане на съобщения;
Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница чрез настолни компютри – IP адрес, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;

Данни от бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

На какво основание (защо) „КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД обработва лични данни за Вас?
Правното основание за събиране и използване на Вашите лични данни, както е описано по-горе, ще зависи от конкретния контекст, в който ги събираме.
Основната причина за събирането и използването на личните Ви данни е да изпълним договора си с Вас (т.е. за да можем да Ви предоставим услугата, която искате; да отговорим на запитването Ви и т.н.).
Също така ще използваме личните Ви данни, когато това е в изпълнение на наши законни бизнес интереси, но само когато пред тези интереси не седят преимуществено Вашите интереси във връзка със защитата на личните Ви данни или други Ваши права и свободи.
В някои случаи може да имаме правно задължение – законово основание да събираме лични данни от Вас (напр. в случай на съдебно производство) или може да се наложи да я обработим или да го споделим с други хора, за да „защитаваме вашите жизнени интереси“ спасяването на живота си) или тези на друго лице (напр. в случай, когато животът на друго лице е в опасност).
Ако Ви помолим да предоставите лични данни, за да спазим законово изискване или да сключим договор с Вас, ще Ви уведомим за обстоятелствата в съответното време и ще Ви уведомим дали предоставянето на лични данни е задължително или не (и също ще обясним възможните последици от отказ да се предоставят лични данни).
Също така, ако събираме и използваме Вашите лични данни, като разчитаме на законните си интереси (или тези на трета страна), ще Ви информираме в съответния момент кои са тези законни интереси.
Ако имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация относно правното основание, на което събираме и използваме Вашите лични данни, молим да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в „Как да се свържете с нас?“ по-горе.
„КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването.
Например за маркетингови цели, за да получавате най-актуалните ни предложения за имоти, както и на всякакви други рекламни бюлетини.
Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при регистрация на уеб-страницата ни или при попълване на различните формуляри, поместени в нашата уеб-страница (за запитвания, за кандидатстване за работа и за абониране за рекламен бюлетин).
Съгласието, което предоставяте може по всяко време да бъде оттеглено, като изпратите имейл на office@kmv-bg.com или писмено заявление на адреса на „КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД в гр.София, ж.к. Младост 4, ул.“проф. Александър Танев“, бл.469А, партер, офис 6.

Как получаваме личните ви данни? По какъв начин обработваме личните Ви данни?
За да предостави продукти и услуги, „КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата, икономическа, Ви идентичност по следните начини:
– чрез попълване от Ваша страна на формуляра за изпращане на съобщения, който Ви е предоставен на уеб-страницата на „КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД. Формулярът се попълва в уеб-сайта ни на съответните места, оставени със свободни позиции за личните Ви данни;
– чрез посещение на уеб-портала за използване на услугите уеб-страницата ни;
– чрез използване на онлайн идентификатори за събиране на информация за IP адреси, данни от cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър;
– чрез абониране за бюлетин по електронна поща.

Електронна поща / бюлетин
Когато се абонирате за нашия имейл бюлетин, ще бъдете помолени да въведете Вашия имейл адрес Като абонат на бюлетина ние поддържаме регистър на Вашия IP адрес, имейлите, които отваряте, и връзките, които кликвате в тези имейли, за да можем по-точно да препоръчваме съдържание, случайни оферти от трети страни и продукти, които може да намерите ценни. Всяка лична информация, която ни предоставяте, включително и имейл адрес, няма да бъде предоставена и продадена на трети лица. Все пак, ако участвате в томбола, Вашият имейл адрес може да бъде предоставен на съответния доставчик за регистрация / активиране и постоянна поддръжка. При никакви обстоятелства няма да поискаме данни за кредитни карти за целите на рекламата и получаване на бюлетин по електронна поща.

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?
„КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД ще запази личната Ви информация за не повече от необходимото за изпълнение на целите, описани в тази Политика за поверителност. В зависимост от основанието, на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.
Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас.
Също така може да запазим определени елементи от Вашата лична информация за период, след като изтриете или деактивирате Вашия потребителски профил за нашите законни операции, като водене на архиви и спазване на нашите правни задължения. Всеки път, когато запазваме Вашата информация, ние ще направим това в съответствие с приложимите закони.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?
„КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД НЕ предоставя личните Ви данни на трети лица без изричното Ви съгласие и не продава базите си данни.
„КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.
„КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД може да сподели личната Ви информация (личните Ви данни) със следните получатели (във всеки отделен случай ние ще гарантираме, че разполагаме с подходящи защитни и договорни гаранции, за да я защитим):
1. Компании в нашата група;
2. Трети страни, които поддържат нашите услуги (например партньори за маркетинг, куриерски услуги, компании свързани с уеб хостинг);
3. Всеки правоприлагащ или регулаторен орган, правителствена агенция, съд или друга трета страна, когато разкриването е необходимо съгласно приложимите закони или подзаконови актове;
4. Нови собственици или реорганизирани субекти в случай на преструктуриране, продажба, покупка или съвместно предприятие, засягащи бизнеса ни.
5. Всяко друго лице, при условие че дадете съгласието си. Никога няма да продаваме, разпространяваме или споделяме по друг начин личната ви информация, освен ако имаме изрично Ваше разрешение.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?
Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:
По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.
Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

Използване на „бисквитки“

Общи положения
„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни. В случай, че имате достъп до тази уеб-страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на „бисквитките“ на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на „бисквитките“ ни позволява да проектираме нашата уеб-страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й.

Деактивиране и изтриване на „бисквитки“
Браузърът Ви позволява да изтриете всички „бисквитки“ по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. Това може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

Общ преглед на бисквитките, използвани от нас
В този раздел можете да намерите общ преглед на „бисквитките“, които използваме.

Абсолютно необходими бисквитки
Определени „бисквитки“ са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите услуги чрез уеб-страницата. Тази категория включва, напр.:
– „Бисквитки“, които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;
– „Бисквитки“, които временно съхраняват определени потребителски данни (например съдържание на онлайн формуляр);
– „Бисквитки“, които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене или настройки за език);
– „Бисквитки“, които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

Аналитични „бисквитки”
Използваме аналитични „бисквитки“, за да регистрираме поведението на потребителите (напр. кликване върху банери на рекламите, въведени заявки за търсене) и да оценим статистически тези действия.

Рекламни „бисквитки”
Ние също използваме „бисквитки“ за рекламни цели. Профилите на поведение на потребителите, създадени с помощта на такива „бисквитки“ (напр. кликване върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки за търсене) се използват от нас, за да Ви показваме реклами или оферти, които са съобразени с Вашите интереси („реклама, базирана на индивидуалния интерес“).

Рекламни „бисквитки“ на трети страни
Ние също така позволяваме на други компании да оценяват данните на нашите потребители чрез рекламни „бисквитки“. Това позволява на нас и на трети страни да показваме на потребителите на нашата уеб-страница реклами, основаващи се на интереси, които се основават на анализ на Вашето поведение на ползване (напр. кликвания върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки), като това не се ограничава само до нашите онлайн оферти.

„Бисквитки“ при препращане
Нашите партньори за проследяване на препращания задават „бисквитки“ на компютъра Ви („бисквитка при препращане“), в случай че сте достигнали нашия уеб сайт чрез реклама на съответния партньор. Тези „бисквитки“ обикновено губят валидността си след 30 дни. В случай, че посетите определени страници, които хостваме, и че „бисквитката“ все още не е изтекла, ние и съответният партньор за проследяване на реализациите може да видим, че конкретен потребител е кликнал върху рекламата и е препратен на страницата ни. Информацията, събрана чрез „бисквитката“ за препращане, се използва за създаване на статистически данни за препращанията и за определяне на общия брой потребители, които са кликнали върху съответната реклама и са препратени към страница, която е снабдена с маркер за проследяване на препращанията.

Анализ на уеб пространството
Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашата уеб-страница, за да я направим по-достъпна, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни проучвания.
За тази цел използваме инструментите за уеб анализ, описани в този раздел.
Потребителските профили, създадени от тези инструменти, с помощта на аналитични бисквитки или чрез оценка на лог файловете, не съдържат лични данни. Инструментите или изобщо не използват IP адресите на потребителите, или ги съкращават незабавно след събирането им.
Доставчиците на инструментите обработват данните само като обработващи личните данни според нашите указания, а не за собствени цели.
По-долу ще намерите информация за всеки доставчик на инструмент и как можете да възразите срещу събирането и обработването на лични данни чрез инструмента.
Следва да имате предвид, че при инструментите, които използват бисквитки за отказ, функцията за отказ е свързана с устройството или браузъра и, следователно, е валидна за използваното в момента крайно устройство или браузър. Ако използвате няколко крайни устройства или браузъра, трябва да изберете функцията за отказ на всяко крайно устройство и във всеки използван браузър.
Освен това, като цяло можете да предотвратите създаването на потребителски профили, като деактивирате използването на бисквитки.
Google Analytics
Google Analytics се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Ползваме Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адреса още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая записва само съкратени IP адреси.
Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните ви, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Автоматизирано вземане на решения при обработването на лични данни и профилиране

С цел бързина при предоставянето на услуги, най-често в онлайн пространството, „КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД може да използва техническата възможност за автоматизирано вземане на решения съгласно чл. 22 от Регламента. В случай че при обработване на Вашите лични данни бъде приложена автоматизирана обработка, ние Ви информираме за това. Обработването на лични данни, включващо „профилиране“, което се състои от всякакви форми на автоматизирано обработване на лични данни за оценка на личните аспекти, по-специално анализирането или прогнозирането на различни аспекти, имащи отношение към личните Ви предпочитания или интереси, благонадеждността или поведението Ви, се извършва изцяло в съответствие с разпоредбите на Регламента. При автоматизираното обработване на Ваши лични данни/профилирането, ние:
използваме подходящи процедури за извършване на профилирането;
прилагаме съответните технически и организационни мерки, като гарантираме, че факторите, които водят до неточности в личните данни, се коригират, а рискът от грешки е сведен до минимум;
защитаваме личните данни по начин, който отчита потенциалните заплахи за интересите и правата Ви и който не поражда ефект на дискриминация въз основа на раса или етнически произход, политически възгледи, вероизповедание или убеждения, членство в синдикални организации, генетичен или здравен статус или сексуална ориентация или от който не произтичат мерки с такъв ефект.

Уведомяваме Ви, че имате следните права във връзка с автоматизираното взимане на решения/профилирането:
право във всеки случай на автоматизирано обработване на предоставените от Вас лични данни да заявите желанието си за включване на човешка намеса с оглед взимане на решение;
да изразите мнението си с оглед автоматизирано взетото решение;
да получите обяснение за автоматизирано взетото решение чрез изпращане на заявление;
да обжалвате решението, взето чрез автоматизирана обработка.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
В случай че сте регистрирани потребители на „КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД, имате достъп до профила си по всяко време, за да прегледате и актуализирате личната си информация, т.е. личните си данни. Можете също да се свържете с нас, за да заявите да актуализираме или изтрием личните Ви данни, както и да ограничим обработката им.
Освен това имате право да прекратите абонамента си за маркетинговите съобщения, които Ви изпращаме, като използвате функцията за отписване от каквато и да е маркетингова комуникация, която получавате от нас, или чрез изпращане на имейл на office@kmv-bg.com
В допълнение съгласно българското и европейското законодателство, включително GDPR – Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:
Правото на достъп до личните данни, които КМВ обработва за Вас и да получите копие от тях

Право да искате от „КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на office@kmv-bg.com;

Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;

Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от „КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД, в случай че са налице условията за това.

Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите услуги;

Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на нашата уеб-страница и премахнете отметката, касаеща предоставянето на лични данни на трети лица;

Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на: office@kmv-bg.com ;

Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;

Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.
Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?
За да можем да предоставим нашите продукти и услуги ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме ги и с оглед изпълнение на законови задължения.

В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, „КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД няма да бъде в състояние да предостави своите услуги.

Промени в Политиките за поверителност

В бъдеще е вероятно да се наложи да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време, в отговор на променящите се законови, технически или бизнес процеси.
Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност.
За всички извършени промени в тази Политика за поверителност, декларираме, че ще Ви уведомим и с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Вас електронна поща.
Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе.
Тази Политика за поверителност е приета от „КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД и е в сила от юни 2018г.