Съвети при покупка на имот с ипотечен кредит

Съвети при покупка на имот с ипотечен кредит

Преди да пристъпите към покупка на имот с ипотечен кредит, важно е да сте запознати с някои основни моменти от сделката, необходими документи и потенциални рискове.

Освен сумата,  определена за самия имот, трябва да предвидите и допълнителните разходи, съпътстващи сделката:

  • Нотариални и държавни такси – за покупко-продажбата и ипотеката, местен данък при придобиване на имота, такси за вписване на нотариалните актове за покупко-продажбата;
  • Такса за изготвяне на пазарна оценка на имота, който ще бъде ипотекиран в полза на банката.

Кандидатурата за заем също се разглежда по някои основни критерии на база доходи:

  • Месечни доходи
  • Трудова заетост
  • Максимален размер на месечна вноска по кредита
  • Максимален срок на кредита (тук банките предлагат конкурентни условия с дълъг срок на погасяване до 30-35г.)
  • Ориентировъчна покупко-продажна цена на имота

Съветът на финансистите е кредитът да е във валутата, в която получавате доходите си (заплата, хонорари, наеми и др.), като с това се избягват месечното превалутиране и неблагоприятни промени на валутните пазари.

След избора на имот, проверката на собствеността и тежестите, следва по банков път да се заплати и капарото.

Съществуват и някои потенциални рискове, обвързани с избора на банка. Следният казус изисква повишено внимание от страна на кредитополучателя:

Служителите на фирми, които се обслужват от определени банки, често се ползват с преференциални лихви по кредитите. В тези случаи обаче, условията могат да бъдат подвеждащи или с уловка. Така, при евентуално напускане, процентите по лихвите автоматично да се качат многократно, което значително повишава и месечната вноска по кредита. Съветът е внимателно да се изчетат условията, ако се наложи, да се направи и допитване до личен финансов консултант.