Сграда „Либерта“ в кв. Надежда II с АКТ 16

КМВ Пропърти Мениджмънт с удоволствие Ви съобщаваме, че жилищна сграда „Либерта“ в кв. Надежда II получи Разрешение за ползване.