Изискуеми документи по ЗМИП


ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗМИП НА ПОСРЕДНИЦИТЕ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 

            Уважаеми клиенти,

            Уведомяваме Ви, че „КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД, в качеството си на посредник при осъществяване на сделки с недвижими имоти, е задължено лице по чл. 4, т. 18 от  Закона за мерките срещу изпиране на пари и чл. 9, ал. 2 от Закона за мерките срещу финансиране на тероризма. 

            В тази връзка, при сключване на договор за покупко-продажба на недвижим имот, както и при наемане на недвижим имот със стойност на месечния наем на или над 10 000 евро, ние следва да извършим комплексна проверка на своите клиенти, съгласно цитираните закони.

За целите на комплексната проверка, съгласно чл. 11 ЗМИП, сме задължени да изискваме от Вас следната информация:

 

  1. Идентифициране на клиенти:

1.1.          За физически лица идентификацията се извършва чрез представяне на официален документ за самоличност и снемане на копие от него;

1.2.          За юридически лица идентификацията се извършва чрез представяне на актуалното състояние на дружеството и учредителния акт на същото, както и снемане на копие от личната карта на лицето, което се явява законен представител или пълномощник на съответното юридическо лице. В случай че юридическото лице се представлява от пълномощник, е необходимо да бъде представено и копие на пълномощното. Идентифициране на действителния собственик на юридическото лице се извършва като се съхранява копие на личната му карта. Ако действителният собственик не присъства на подписването на договора, пълномощникът или управителят на дружеството подписва декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.

 

  1. Събиране на информация и оценка на целта и характера на деловите взаимоотношения, които са установени или предстои да бъдат установени с клиента, в предвидените в закона случаи:

 

При сключване на сделки, от клиента се събират данни за професионалната им дейност, целта и характера на участието на лицето в деловите взаимоотношения. За целта, при подписване на предварителния договор, клиентите попълват информационен въпросник.

  

  1. Изясняване на произхода на средствата:

 

Произходът на средствата се установява, чрез съхраняване на декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП, която се попълва от клиента. В декларацията се записва цялата продажна цена, като клиентът описва сумата, която заплаща като първа вноска и нейния произход, както и намеренията си за изплащане на остатъка от продажната цена. Същата декларация се попълва и при наемане на недвижим имот на стойност на месечния наем на или над 10 000 евро.

 

  1. Разширена комплексна проверка се осъществява при сделки с лица, които попадат в категориите на т.нар. „видни политически личности“, както и при сделки с физически лица, юридически лица и други правни образувания, установени във високорискови трети държави.

 

4.1. За да установим, че едно лице не влиза в категорията на политическите личности, същото подписва декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП.

4.2. Прилагаме и списък на т.нар. високорискови трети държави: Афганистан; Барбадос; Буркина Фасо; Кайманови острови; Демократична република Конго; Гибралтар; Хаити; Ямайка; Йордания; Мали; Мозамбик; Мианмар; Нигерия; Панама; Филипини; Сенегал; Южна Африка; Южен Судан; Сирия; Танзания; Тринидад и Тобаго; Уганда; Обединени арабски емирства; Вануату; Йемен.

            

По отношение на обработването на лични Ви данни за целите на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма се прилагат GDPR и Закона за защита на личните данни.
 
„КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД  обработва вашите лични данни съгласно всички изисквания на закона.