KMV Property Management е българска компания,
създадена през 2014 г. и основно се развива в две
направления: посредничество при покупко-продажба на
недвижими имоти и управление на инвестиционни проекти.
На инвеститорите предлагаме консултантски услуги и
пълно обслужване на инвестиционните проекти до
въвеждането им в експлоатация.

Нашата компания спечели
доверието на водещи инвеститори, с които работим по
значими жилищни проекти за гр.София и сме ексклузивен
представител при продажбата на недвижимите имоти в тези проекти.

В направление посредничеството при покупко-продажба на
недвижими имоти се развиваме и работим в сегмента ново
строителство. Опитът, които имаме в строителството,
коректността, добрата репутация на инвеститори, архитекти и
строители, с които работим, гарантира на нашите клиенти,
правилен избор и инвестиция в качествен имот.